ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

Έχει οργανωθεί επαφή με φορείς που ανήκουν κυρίως στις εξής κατηγορίες:

  1. Δημόσια Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα
  2. Νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά - Κέντρα Υγείας
  3. Εταιρίες ζωικής και φυτικής παραγωγής (ιχθυοκαλλιέργειες, παραγωγή σπόρων, σποριόφυτων και φυτικού υλικού)
  4. Εταιρίες Βιοτεχνολογίας (Βιοϊατρική - αγροτική βιοτεχνολογία) 
  5. Χημικές/φαρμακευτικές βιομηχανίες
  6. Περιφερειακές Αναπτυξιακές Εταιρίες
  7. Διαγνωστικά Κέντρα

Οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν σε οποιοδήποτε άλλο φορέα επιθυμούν έπειτα από δική τους πρόταση.

Ενδεικτικός πίνακας συμμετεχόντων φορέων (.pdf).

 

 

 

 

 

 

 

Institute of Molecular Biology & Biotechnology
Hellenic Centre for Marine Research
Natural History Musuem of Crete