ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΕΠΕΔΒΜ)

To Τμήμα Βιολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει οργανώσει πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε επιχειρήσεις και ιδρύματα της Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοιτητές/τριες μπορούν κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών αλλά και εντός εξαμήνων, αν το επιθυμούν, να μεταβούν για πρακτική άσκηση για διάστημα τριών μηνών. Τα έξοδα διαβίωσης καλύπτονται από χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας (ΕΠΕΔΒΜ).

ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλειονότητα των φοιτητών/τριών του Τμήματος Βιολογίας να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση, και να βοηθηθούν μέσω αυτής, στην απόφασή τους ποια κατεύθυνση (έρευνα, παραγωγή, εκπαίδευση) θα επιλέξουν να ακολουθήσουν. Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν ποιες γνώσεις και δεξιότητες έχουν ήδη αποκτήσει μέσω των σπουδών τους, και ποιες χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω πριν εισέλθουν στην αγορά εργασίας καθώς και να έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας (απαιτήσεις, συνέπεια, επίπεδο γνώσεων, επίπεδο αμοιβών, ανταγωνισμός, κοινωνικές σχέσεις).

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης έχει σαν κύρια αντικείμενα:

(1) Την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους φοιτητές Βιολογίας σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους οποίους πιθανά θα μπορούν να απασχοληθούν και μετά το τέλος των σπουδών τους,

(2) Την βελτίωση των δεξιοτήτων και εφοδίων των φοιτητών για ένταξη στην αγορά εργασίας

(3) Την επαφή των φοιτητών με την εξειδίκευση που απαιτείται σήμερα από την αγορά εργασίας,

(4) Την ποιοτική αναβάθμιση των ήδη ανεπτυγμένων σχέσεων του Τμήματος/Πανεπιστήμιου με τον εργασιακό χώρο (τους παραγωγικούς και ερευνητικούς φορείς),

(5) Την ενδυνάμωση της συνεργασίας Πανεπιστημίου και παραγωγικών φορέων σε προγράμματα (Εθνικά,  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνή) εκπαίδευσης, έρευνας & ανάπτυξης.

Το Τμήμα Βιολογίας θεωρεί την πρακτική άσκηση ως ένα σημαντικό μέσο στην επαγγελματική καριέρα κάθε φοιτητή/τριας και στην ένταξή του/της στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό η πρακτική άσκηση έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών, σαν μάθημα επιλογής, με αναγνώριση 2 (δύο) Διδακτικών μονάδων (2 Δ.Δ.) ή 3 (τριών) Πιστωτικών μονάδων (3 ECTS).

 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως επίσης και σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης ή επιχειρήσεις του Εσωτερικού ή Εξωτερικού (Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014:    27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: Μιχαήλ Παυλίδης, Επίκουρος Καθηγητής,

(τηλ.: 2810394084, e-mail:pavlidis@biology.uoc.gr)

Γραμματεία Π.Α. (Πρακτικής Άσκησης): Σοφία Κυριακίδη,

(τηλ.: 2810394451, φαξ: 2810394404, e-mail:kyriakidi@biology.uoc.gr) Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00πμ-14:00μμ

Διαχείριση έργου-Ε.Λ.Π.Κ.: Εμμανουήλ Βεργετάκης,

(τηλ: 2810 393160)

-------------------------------------------------------------------

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

http://www.dasta.uoc.gr/

Γραφείο Πρακτικής άσκησης

http://www.dasta.uoc.gr/pa/

 

[ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ]     [ ΕΝΤΥΠΑ ]     [ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ]       [   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ]      ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ  ]      [  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ]

 

 
Institute of Molecular Biology & Biotechnology
Hellenic Centre for Marine Research
Natural History Musuem of Crete