ΕΝΤΥΠΑ

 

Τα παραπάνω έντυπα θεωρούνται υποχρεωτικά για την κατοχύρωση της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή/τρια

και πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία Π.Α. εγκαίρως !!!

 

 

Institute of Molecular Biology & Biotechnology
Hellenic Centre for Marine Research
Natural History Musuem of Crete