ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: Επίκουρος Καθηγητής Μ.Παυλίδης,

(τηλ./fax: 2810 394408, e-mail:pavlidis@biology.uoc.gr)

Γραμματεία Π.Α.(Πρακτικής Άσκησης): Σοφία Κυριακίδη,

(τηλ.: 2810 394451, e-mail:kyriakidi@biology.uoc.gr)

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00πμ-14:00μμ

Διαχείριση έργου-Ε.Λ.Π.Κ.: Μανόλης Βεργετάκης,

(τηλ: 2810 393160)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

http://www.dasta.uoc.gr/

 

 

 

 

 

 

 

Institute of Molecular Biology & Biotechnology
Hellenic Centre for Marine Research
Natural History Musuem of Crete