Καλωσορίσατε στηv ηλεκτρονική μας σελίδα.  Η σελίδα αυτή αποτελεί μια προσπάθεια καλύτερης ενημέρωσης γύρω από τις δραστηριότητες του Συλλόγου, αλλά και καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών.  Στη σελίδα μας θα βρείτε επίσης πληροφορίες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Βιολογίας.  Τέλος, ελπίζουμε με τη δική σας βοήθεια να προσθέσουμε σύντομα και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.


Στην Δομή του Συλλόγου θα βρείτε το καταστατικό λειτουργίας του και την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).

Στην Δομή των Οργάνων θα βρείτε τις επιτροπές που αφορούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και τους εκπροσώπους των φοιτητών σε αυτά.

Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ΠΜΣ θα βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Βιολογίας.

Στις Ανακοινώσεις θα βρείτε αποφάσεις επιτροπών, γενικών συνελεύσεων, του ΔΣ αλλά και την αίτηση εγγραφής μέλους του συλλόγου.

Στην Επικοινωνία μπορείτε να στέλνετε τις απόψεις σας για θέματα που αφορούν τον σύλλογο, δραστηριότητες, προτάσεις κ.α.